Kinien™ liikeanalyysi

Lymed Oy on valinnut osaksi LymKinien_full_Lymed_webed Sport™ -tuotteiden suunnitteluaan Kinien™ liikeanalyysin.  Kinien™ liikeanalyysi on objektiivinen, numeeriseen dataan perustuva yksinkertainen analyysimenetelmä. Tämän takia analyysimenetelmä on luotettava, monipuolinen ja kustannustehokas.

Analyysin avulla saadaan selville erityisesti alaraajojen heikot osa-alueet sekä lantion hallinnan heikkoudet. Heikoille alueille voidaan luoda erityistä tukea Lymed Sport™ tuoteryhmän tuotteilla. Tuotteiden erityisratkaisujen avulla voidaan vahvistaa kehon luontaisia mekanismeja, jotta yksilöllinen harjoittelu olisi kehittävämpää ja turvallisempaa.

Yksilöllisyys, halu tehdä uutta ja kehittää toimintaa on Luis Garciaa ja Lymed Oy:tä yhdistävä tekijä. Tarjoamme Kinien™ liikeanalyysipalvelua omalla Sport-klinikallamme sekä yksilöurheilijoille että joukkueille.

 

Luis_garcia_lymed2Lue lisää Louis Garcian työstä:

• FC Barcelona/Messi’s recovery
• Crhoy/Garcia en Costa Rica
• FC Barcelona/recuperador de Messi

Icon_liikeanalyysi-esimerkki_LymedKinien™ liikeanalyysiesimerkin voit ladata oheisesta kuvakkeesta (800 kt)

Kuvaston lukemiseen tarvittavan Adoben PDF Readerin saat ladattua tästä.

 

Luis Garcia on Argentiinan jalkapallomaajoukkueen pitkäaikainen fysioterapeutti. Hän on kehittänyt Kinien™ liikeanalyysia yli 15 vuotta. Tuhansien tutkimusten jälkeen Garcialla ja hänen henkilökunnallaan on vahva näkemys luontaisen liikkumisemme edellytyksistä ja yleisimmistä puutteista. Kinien™ liikeanalyysin perusteella tehtävä raportti on selkeä ja yksinkertainen, mutta kuitenkin erittäin tarkka. Sen pohjalta voidaan rakentaa pitkän tähtäimen yksilöllinen harjoitusohjelma, jonka tavoitteena on liikkumisen hallinnan kehittyminen taloudelliseksi ja turvallisemmaksi.

Kinien™ liikeanalyysi antaa meille pohjan harjoitusohjelman rakentamiselle. Sen tekemiselle on kaksi tärkeää perustetta: loukkaantumisten ennaltaehkäisy ja loukkaantumisen aiheuttaman liikemallin muutoksen analysointi.

Ihmisen luontaisen liikkeen mallit, eli kävely ja juoksu, ovat Kinien™ liikeanalyysin perusajatus. Liikkumisen motoriset liikemallit tallentuvat aivoihin ja niiden muodostumiseen vaikuttaa erilaiset motoriset kokemukset. Yksilön liikkumisen tutkiminen on tärkeää, jotta voitaisiin tunnistaa liikkeen luontaiset laadulliset heikkoudet sekä vanhojen vammojen aiheuttamat muutokset. Näiden tunnistamisen pohjalta motorisia ärsykkeitä voidaan ohjata loukkaantumisia ennaltaehkäisevään suuntaan. Loukkaantumiset muuttavat motorisia liikemalleja, jotka voivat aiheuttaa mekaanista ylikuormaa ja uusia vammoja. Tämän lisäksi yksilön kehossa voi myös ilmetä rakenteellisia puolieroja tai poikkeavuuksia, jotka aikaansaavat kompensaatioreaktioita ja liikkeen automaatioita. Tälläisiä rakenteellisia poikkeavuuksia ei aina voida harjoitella pois, mutta Kinien™ liikeanalyysi mahdollistaa niiden aiheuttamien muutoksien ymmärtämisen ja havaitsemisen sekä yksilöllisen harjoitusohjelman tekemisen.

Kinien™ liikeanalyysi käytännössä

Jokaisen ihmisen liikkuminen on yksilöllistä. Yleensä on erittäin hankalaa erotella liikkeen luontaisia automaatioita tai loukkaantumisten aikaansaamia muutoksia. Luis Garcia on tarkastellut tuhansien liikeanalyysin tuloksia ja todennut liikkumisella olevan viitearvoja, joihin tulisi harjoittelulla pyrkiä. Kinien™ liikeanalyysin tarkkoja kulma- ja vektoriarvoja tarkastellaan viitearvojen sekä asiakkaan vammahistorian kautta.

Kinien™ liikeanalyysissa voidaan tutkia juoksua, kävelyä tai yhden jalan kyykkyjä. Asiakkaan liikunnallinen kunto, kyvyt ja tavoitteet määrittävät tutkittavan liikkumisen muodon. Tutkittavan liikkumista kuvataan high-speed kameralla. Apuna käytetään juoksumattoa. Spesifit kehon osat merkataan teipeillä, jotta niiden käyttäytymistä voidaan havaita tarkemmin. Kuvatusta videosta poimitaan liikkeen eri vaiheita kehon molempien puolten sykleiltä. Puolieroista ne, jotka tulkitaan mekaanista ylikuormitusta aikaansaaviksi tai taloudellisen liikkeen kannalta epäedullisiksi ovat selkeästi havainnoitavissa Kinien™ analyysiraportissa.

Jokaisen yksilön liikkumisen heikkoudet olisi tärkeä löytää ajoissa. Erityisesti tavoitteellisesti urheilevilla nämä heikkoudet tulisi kartoittaa huolellisesti. Ihanteellista olisi, että Kinien™ liikeanalyysi olisi tehtynä ennaltaehkäisevänä normaalin harjoittelun ohessa sekä kuntoutuksen eri vaiheissa loukkaantumisen sattuessa. Kun liikeanalyysi tehdään ennen loukkaantumista, voidaan mahdollisen traumaattisen vamman sisäsyntyisiä mekanismeja tulkita luotettavammin. Kuntoutuksessa mahdollinen sisäsyntyinen mekanismi on keskeinen kuntoutusta ohjaava tekijä. Kinien™ liikeanalyysiin käyttö kuntoutuksen loppuvaiheessa antaa tärkeää informaatiota kuntoutujan valmiuksista osallistua esimerkiksi lajinomaiseen harjoitteluun tai kilpailuun.

Kinien™ liikeanalyysin mukainen harjoittelu

Motoriset liikemallit ovat tallentuneena aivojen subkortikaalitasolle. Liikemallien muutokset tapahtuvat nopeasti, jos hermotuksessa tapahtuu muutos. Hermotuksen muutos voi tarkoittaa harjoittelun spesifisyyden muutosta tai loukkaantumisen aiheuttamaa liikemallin muutosta. Kinien™ liikeanalyysiraportin pohjalta analysoitavalle suositellaan yksilöllisiä harjoitusliikkeitä, jotka ovat yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa. Garcian suunnittelemissa liikkeissä huomioidaan kehon kineettiset ketjut, joka mahdollistaa liikumisen laadun parantumisen. Liikeanalyysin mukaiset harjoitusliikkeet ovat suunniteltu toteutettavaksi yhdessä muun kuntoutuksen kanssa.