Suunnittelu ja tilaus

Tuet_takaa_pieni

Jalkapalloilijan puvussa lisäpaine on suunniteltu aktivoimaan tukijalkaa. Lisäpaine nousee tukijalan takareidestä ja pakarasta liikeketjua pitkin vastakkaiseen hartiaan.

Lymed Sport™ tukivaatteen valmistusta varten varataan aika Lymed-mittaajalta suunnittelua ja mittojen ottoa varten. Tapaamisen aikana kartoitetaan urheilijan tuotetarve, erityisvaatimukset  sekä otetaan tarvittavat mitat yksilöllisen tuotteen valmistusta varten. Lymed Oy:n kattavan kehitystyön tuloksena pystymme palvelemaan erityisesti paraurheilijoita. Apuna puvun suunnittelussa ja harjoittelun seurannassa voidaan käyttää Lymed Sport-klinikan tarjoamaa Kinien™-liikeanalyysia.

Lymed® tarjoaa muokkaus- ja korjauspalvelua tuotteen elinkaaren pidentämiseksi. Lymed®-tuotteiden valmistusmenetelmät mahdollistavat tuotteen muokkauksen sen käyttöiän aikana. Yksilöllinen kaavoitus muun muassa mahdollistaa tuotteen erikoisratkaisujen muuntelemisen urheilijan kuntoutuksen eri vaiheisiin. Tuotetta voidaan myös tarpeen vaatiessa korjata.

Valmistus
Lymed Sport™-tuotteet suunnitellaan aidosti asiakaslähtöisesti ja valmistetaan käsikaavoituksella. Erityisratkaisuilla voidaan tehostaa harjoittelua mm. lisäämällä painetta halutun segmentin alueelle. Näin pystytään vaikuttamaan mm. loukkaantumisten, mahdollisten leikkausten tai epätaloudellisen liikkumisen aiheuttamaan lihasepätasapainoon ja liikkuvuuden rajoittumiseen. Lymed Oy on virallinen apuvälinevalmistaja ja tuotteissa käytetään lääkinnällisiä kompressioluokkia A-IV.

Painehoidosta on tehty useita tutkimuksia, jotka kaikki suosittelevat progressiivista painetta tuottavia tuotteita nesteiden kierron parantamiseksi. Tällöin paine on suurempi kehon ääriosissa ja pienenee sydäntä kohti. Koska ihmisillä raajojen mittasuhteet vaihtelevat niin paljon on suositeltavaa, että painevaatteet räätälöidään yksilöllisesti. (Dennis-Peter Born & al, 2013.)

Materiaali
Lymed Sport™-tuotteissa voidaan yhdistellä eri materiaaleja halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Lymed-materiaalit ovat valmistettu täyttämään painehoidon vaatimukset ja kankaat testataan ulkopuolisissa testauslaitoksissa tasaisen laadun takaamiseksi. Lymed Sport™-tuotteiden kulutuskestävyys ja hengittävyys ovat materiaalien huippuluokkaa.

Leikkaus_vaakaSONY DSC