Tutkimukset

Tutkimuksia painevaatteiden vaikutuksista on julkaistu useita. Weijie Fu et al toteavat tutkimuksessaan Research Advancements in Humanoid Compression Garments in Sport (2012), että aiheeseen liittyviä julkaisuja löytyi jopa 123 kappaletta. Nämä olivat valmistuneet ennen vuotta 2010 ja viimeisten vuosien aikana tutkimuksia on julkaistu useita lisää. Painevaatteiden tiedostetut hyödyt ovat lisänneet niiden tuotannon kiinnostavuutta markkinoilla.

Tähänastisella tutkimustiedolla on pyritty perustelemaan erinäisten tuotteiden toimivuutta. Useat tutkimukset ovatkin merkitykseltään hyvin pieniä, koska niiden otannat ovat olleet vain muutamia ihmisiä. Myös tutkittujen painevaatteiden tuottamia paineita (mmHg), eli niiden ydinfunktiota, ei ole tutkimuksissa raportoitu. Tästä johtuu todennäköisesti myös tutkimustulosten ristiriitaisuus. Sen sijaan viimeisimmät laadukkaat aiheeseen liittyvät kirjallisuuskatsaukset toteavat, että painevaatteiden tulisi olla tehty mittatilaustyönä asiakkaan vartalon mitat huomioiden.

Lymed kannustaa urheilijoita olemaan tarkkoja valitsemiensa valmiskokoisten painetuotteiden turvallisuudesta ja omien mittojen soveltuvuudesta valmistajien mittataulukoihin. Liian löysä vaate ei tutkimustiedon valossa ole hyödyllinen ja toisaalta väärään paikaan kohdistettu liiallinen kireys aiheuttaa negatiivisen vaikutuksen.

 

Suositeltavat julkaisut:

  • Braid A. MacRae et al. 2011. Compression garments and exercise Garment considerations physiology and performance. Arbeitsphysiologie 09/2011;112(5):1783-95.
  • Dennis-Peter Born et al. 2013. Bringing Light into the Dark: Effects of Compression Clothing on Performance and Recovery. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2013, 8, 4-18.
  • Korpela, Janika; Lehtinen, Eeva. Fyysinen ja psyykkinen palautuminen kevytpainevaatetta käytettäessä. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014-11-27T07:35:12Z. Theseus-linkki
  • Metsäranta, Lennu. Mittatilauspainehousujen vaikutukset palautumiseen kaksi vuorokautta hypertrofisen, maksimivoima- ja nopeusvoimakuormituksen jälkeen. Jyväskylän yliopisto, URN:NBN:fi:jyu-201505211948. Theseus-linkki

 

Muuta kirjallisuutta:

  • Lehto, Anne. 2010. Painevaatteen vaikutus haastavasti ja aggressiivisesti käyttäytyviin autismin kirjon ihmisiin. Tutkimusraportti. Luettavissa tästä (pdf 228kt)
  • Heinä, Erkka. 2013. Miten Solidea Active Energy-sukat vaikuttavat jalkapalloilijan palautumiseen ottelun jälkeen. Tutkimusraportti. Luettavissa tästä (pdf 700kt)
  • Painevaatteella tehoa ja turvallisuutta urheiluun. Tekstiili-lehti nro. 4/2013, 10-11. Luettavissa tästä (pdf 1.2Mt)
  • Painevaatteen pilottitesti. Testing Lab. 2011. Tekninen raportti. Luettavissa tästä (pdf 331kt)
  • Lennu, Metsäranta. 2012. Kompressioasujen vaikutukset aerobiseen suorituskykyyn, nopeuteen, tasapainoon ja laktaatin poistumiseen SM-liigatason jääkiekkoilijoilla. Liikuntabiologian laitos. Jyväskylän Yliopisto. Luettavissa tästä (pdf 511kt)
  • Uutisjulkaisuja luettavissa www.lymed.fi/uutisarkisto

 

Lue tutkimuskoonti kompressiovaatteiden bio- ja fysiologisista mekanismeista (Dennis-Peter Born et al, 2013):
Kompressiovaatteiden_bio-ja_fysiologiset_mekanismit